生徒求人

ホームお知らせ

News

お知らせ

THÔNG BÁO LIÊN QUAN ĐẾN KỲ HỌC THÁNG 7 NĂM 2020

2020.07.16

Gửi các em học sinh đang học tại trường cũng như các em chuẩn bị nhập học

Gửi đến phụ huynh, người bảo lãnh của tất cả các em 

 

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trường Dynamic Business College đã tổ chức lớp học online cho học sinh kỳ tháng 4. Ngoài ra, nhà trường đã thực hiện triệt để đối sách phòng trừ lây nhiễm để từ ngày 15 tháng 6, mỗi lớp đều có những ngày đến trường an toàn và được quy định cho từng lớp. Rất cảm ơn các em đã hiểu và hợp tác cùng nhà trường trong vấn đề phòng chống lây nhiễm COVID-19 vừa qua. 

Tình trạng tuyên bố khẩn cấp đã được dỡ bỏ nhưng không hẳn là đã hết dịch hoàn toàn. Trường luôn suy nghĩ, đặt sự an toàn của các em lên ưu tiên hàng đầu, vì thế giờ học của học kỳ tháng 7 tới đây sẽ tiến hành như dưới đây.

 

  • Giờ học dành cho các học sinh đang học ở trường

 

  • Thời gian học cho đến trước nghỉ hè 
  • Giờ học sẽ được kết hợp cả học online và cả học ở trường vào những ngày quy định
  • Các em lưu ý đến dung lượng của mạng sử dụng để có thể tham gia giờ học đầy đủ.
  • Thời gian học sau nghỉ hè
  • Dự định sẽ học trên trường bình thường
  • Tuy nhiên, tùy vào tình hình dịch sau này cũng như yêu cầu của chính phủ và thủ đô Tokyo mà có thể thay đổi.

 

 

  • Giờ học cho các học sinh mới 

 

Giờ học online bắt đầu kể từ ngày 20 tháng 7

  • Giờ học online này cần đăng ký trước. Chi tiết cụ thể các em có thể liên lạc đến trường

 

Kỳ học tháng 7 này đối với các em hẳn là kỳ rất quan trọng để quyết định con đường phía trước của mình. Ngoài việc hỗ trợ các em trong vấn đề học tập thì nhà trường cũng sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ các em lựa chọn con đường của bản thân mình sau khi tốt nghiệp .