Thông tin tuyển học sinh

ホームHướng dẫn nhập họcDanh sách giấy tờ cần nộp

Application

Danh sách giấy tờ cần nộp

Đơn xin nhập học

Đơn xin nhập học

Tải đơn xin nhập học

Lý lịch(Tờ 1)

Lý lịch(1)

Tải lý lịch (Tờ 1)

Lý lịch(Tờ 2)

Lý lịch(2)

Tải lý lịch (Tờ 2)

Đơn xin trả kinh phí

Đơn xin trả kinh phí

Tải đơn xin trả kinh phí