Thông tin tuyển học sinh

ホームHướng dẫn nhập họcHọc bổng

Expenses

Học bổng

Các học bổng được nhận lúc học trường Dynamic Business College

1. Học bổng do trường Dynamic Business College cấp

Đây là học bổng của trường Dynamic Business College, được cấp cho học sinh có thành tích và thái độ học tập tốt trong suốt quá trình học tập, và được trao tại lễ tốt nghiệp.

Số lượng: 5 người

2. Học bổng của cuộc thi EJU

Đây là học bổng dành cho học sinh có thành tích xuất sắc tại kỳ thi EJU, được tổ chức 1 năm 2 lần.

Không có nghĩa vụ phải hoàn trả.

3. Học bổng khuyến học dành cho du học sinh tư phí

Trường Dynamic Business College sẽ tiến cử những học sinh có thành tích và thái độ học tập tốt lên Bộ giáo dục đào tạo.

Không có nghĩa vụ phải hoàn trả.Tuy nhiên điều kiện xét tuyển là sau khi tốt nghiệp trường Dynamic Business College phải học lên trung cấp, đại học, hoặc cao học.

4. Học bổng cho học sinh chăm chỉ

Giải thưởng này được trao cho những học sinh không đi học muộn, không nghỉ học bất cứ buổi nào trong suốt khóa học.

Giải thưởng này sẽ được trao giấy chứng nhận và tiền thưởng. Tiền thưởng sẽ khác nhau tùy vào thời gian khóa học.

朱宥漣

李天煜

陳菲

PHAM THI YEN

李基百

王 巧琪

金 恩正

曽甲州

武 濤

朴慧美

黄銀錦

ダイナミックビジネスカレッジ奨学生

ダイナミックビジネスカレッジ奨学生

ダイナミックビジネスカレッジ奨学生